Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:alphabet [2018/05/07 19:00]
cappopt@gmail.com [С]
ru:alphabet [2018/05/07 19:02]
cappopt@gmail.com
Строка 103: Строка 103:
 ==== Н ==== ==== Н ====
 | [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​7drivers:​drivers-appointment|Назначение водителя]] ​  | | [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​7drivers:​drivers-appointment|Назначение водителя]] ​  |
-| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​create-route#​назначения|Назначения на маршрутах]] ​  |+| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​route-management#​назначения|Назначения на маршрутах]] ​  |
 | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​a-users#​настройка отчетов|Настройка отчетов (управление логиками)]] ​  | | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​a-users#​настройка отчетов|Настройка отчетов (управление логиками)]] ​  |
 | [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​toolbar#​настройки|Настройки мониторинга]] ​  | | [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​toolbar#​настройки|Настройки мониторинга]] ​  |
Строка 148: Строка 148:
  
 ==== Р ==== ==== Р ====
-| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​create-route#​Расписание|Расписание маршрутов]] ​  |+| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​route-management#​Расписание|Расписание маршрутов]] ​  |
 | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​j-spam|Рассылка]] ​  | | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​j-spam|Рассылка]] ​  |
 | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​c-objects#​расход топлива|Расход топлива]] ​  | | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​c-objects#​расход топлива|Расход топлива]] ​  |
Строка 202: Строка 202:
 | [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​1units:​units-list:#​Удаление объекта|Удаление объекта из списка]] ​  | | [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​1units:​units-list:#​Удаление объекта|Удаление объекта из списка]] ​  |
 | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​a-users#​удалить пользователя|Удаление пользователя из системы]] ​  | | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​a-users#​удалить пользователя|Удаление пользователя из системы]] ​  |
 +| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​route-management|Управление маршрутами]] ​  |
  
 ---- ----
Строка 229: Строка 230:
 ==== Ш ==== ==== Ш ====
 | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​c-objects#​шаблон команд|Шаблон команд]] ​  | | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​c-objects#​шаблон команд|Шаблон команд]] ​  |
-| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​create-route#​Шаблоны|Шаблоны маршрутов]] ​  |+| [[ru:​a-user-guide:​|{{:​ru:​monitoring.png?​55|}}]] [[ru:​a-user-guide:​6routes:​route-management#​Шаблоны|Шаблоны маршрутов]] ​  |
 | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​e-report-templates|Шаблоны отчетов]] ​  | | [[ru:​ru:​b-admin-guide:​|{{:​ru:​admin_w.png?​55|}}]] [[ru:​b-admin-guide:​e-report-templates|Шаблоны отчетов]] ​  |